Informācija par pakalpojumu

 1. Izpildītājs pamatojoties uz Pasūtītāja veiktajiem pasūtījumiem interneta vietnē www.rbnamnieks.lv, veic būvniecības atkritumu izvešanu no Pasūtītāja norādītā objekta.
 2. Būvniecības atkritumu izvešana notiek speciāli šim nolūkam piemērotos konteineros, kurus piegādā un uzstāda Izpildītājs.
 3. Izpildītājs Pakalpojumus nodrošina ar sekojošiem konteineriem:
  • 4 m3 konteiners (kravnesība 2,5t, platums m, garums m, augstums m);
  • 5,5 m3 konteiners (kravnesība 3t, platums m, garums m, augstums m);
  • 7m3 konteiners (kravnesība 8t, platums m, garums m, augstums m);
  • 8,5m3 konteiners (kravnesība 8t, platums m, garums m, augstums m);
  • 10m3 konteiners (kravnesība 8t, platums m, garums m, augstums m);
  • 16m3 konteiners (kravnesība 12t, platums m, garums m, augstums m);
  • 22m3 konteiners (kravnesība 15t, platums m, garums m, augstums m);
  • 24m3 konteiners (kravnesība 15t, platums m, garums m, augstums m);
  • 35m3 konteiners (kravnesība 15t, platums m, garums m, augstums m);
 4. Pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās laika posmā no 7:00 līdz 17:00 un brīvdienās no 8:00 līdz 12:00;
 5. Lai Izpildītājs būtu spējīgs nogādāt un vēlāk izvest atkritumu konteineri, Pasūtītāja objekta piebrauktuvei, iebrauktuvei vai caurbrauktuvei nepieciešams būt vismaz 2,50 m platai, 2,70 m augstai un piebraucamajam ceļam jābūt vismaz 15 m garam (taisna josla).
 6. Visi konteinerā esošie būvniecības atkritumi no brīža, kad Izpildītājs izvedis konteineru no Pasūtītāja objekta, uzskatāmi par Izpildītāja īpašumu. Izpildītājam ir tiesības ar tiem rīkoties pēc sava ieskata, t.sk., pārstrādāt, šķirot, sadalīt un citā veidā iegūt no tiem peļņu, taču nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

Informācija par pakalpojumu

Izpildītājs apstrādā Pasūtītāja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, Pasūtītājam ir ieteicams rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.